Drviče odpadov

Drviče odpadu Waste King®

Drvič odpadov sa stáva veľmi dôležitou súčasťou kuchyne. Oddeľuje mokré zvyšky jedál od ostatného odpadu. Je na mieste, kde v kuchyniach vzniká najväčšie množstvo zvyškov jedál, t.j. v kuchynskom dreze. Po rozdrvení zvyškov jedál, ktoré obsahujú až 80% vody, odteká tento odpad do kanalizácie a čističky odpadových vôd. Používajú sa v profesionálnych gastro prevádzkach a tiež v domácnostiach.

Show sidebar

Poloprofesionálne (5)

Profesionálne (4)